Category: Охид


1. Бүхнээс тэргүүнд өөрийгөө хайрла. 2. Дунд сургууль амьдралыг чинь шийдэхгүй. Үүнд бэлэн бай. 3. Амьдралд чи олон бүдүүлэг охидтой уулзана. Энэ үед өөрийнхөөрөө байж, тэднийг зүгээр л хажуугаараа өнгөрөө. 4. Хэрэв чи жинхэнэ найзаа олж чадвал дараа нь түүнийг Read more…